Διαμονή - Κασσάνδρεια

Σάνη, Κασσάνδρεια, 63077, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
2374099400