Διασκέδαση - Θεσσαλονίκη

Σοφούλη Θεμιστοκλή 48, Θεσσαλονίκη, 54655, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310402048
Παιωνίου 7, Θεσσαλονίκη - Άνω Τούμπα, 54351, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310949339
Οδυσσέως 9, Θεσσαλονίκη, 54629, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2313010309
Διστόμου 37, Θεσσαλονίκη - Τούμπα, 54453, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310944046