Ελεύθερος Χρόνος - Χόμπι - Νέο Ρύσιο

Φαρμακαιϊκα, 10ο χλμ Θεσ/νίκης - Νέων Μουδανιών, Νέο Ρύσιο, 57001, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6947044185