Διασκέδαση - Ευκαρπία

Συμμαχική Οδός 22, Ευκαρπία, 56429, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310613795