Αισθητική - Ομορφιά - Θεσσαλονίκη

Άνω Τζουμαγιάς 63, Θεσσαλονίκη, 54453, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310927727