Διαμονή - Θάσος

Χρυσή Ακτή, Θάσος, 64004, ΚΑΒΑΛΑΣ
2593061785