Ελεύθερος Χρόνος - Χόμπι - Θέρμη

Ταβάκη 15, Θέρμη, 57001, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310466420