Ελεύθερος Χρόνος - Χόμπι - Αμπελόκηποι

Πλαστήρα Νικολάου 15, Αμπελόκηποι, 56121, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310731008