Ελεύθερος Χρόνος - Χόμπι - Πεύκα - Ρετζίκι

Παπανικολάου Γ. 77, Πεύκα - Ρετζίκι, 57010, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310675551