Ελεύθερος Χρόνος - Χόμπι - Πολίχνη

Γέφυρας 2, Πολίχνη, 56533, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310587711