Διαμονή - Σκιάθος

Σκιάθος, Σκιάθος - Βασιλιάς, 37002, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
2427023956