Διαμονή - Αλόννησος

Μαρπούντα, Αλόννησος, 37005, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
2424065212