Διαμονή - Κολύμπια

Κολύμπια, Κολύμπια, 85102, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
2241057100