Αλιεία - Θεσσαλονίκη

Καραμανλή Κωνσταντίνου 140, Θεσσαλονίκη, 54248, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310300128