Φαγητό - Καλαμαριά σε Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Καραολή και Δημητρίου 22 \u0026 Καλλίδου, Καλαμαριά, 55131, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310428298
Πλαστήρα Νικολάου 31, Καλαμαριά, 55132, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2311211996
Πλαστήρα Νικολάου 107, Καλαμαριά - Αρετσού, 55132, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310444406
Πλαστήρα Νικολάου 89, Καλαμαριά - Νέα Κρήνη, 55132, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310029085
Καποδιστρίου 2 \u0026 Θέτιδος, Καλαμαριά - Νέα Κρήνη, 55132, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310441990
Σοφούλη Θεμιστοκλή 97, Καλαμαριά, 55131, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310924585
Σοφούλη Θεμιστοκλή 76, Καλαμαριά, 55131, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310413230
Σοφούλη Θεμιστοκλή 71, Καλαμαριά, 55131, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310423284