Αλιεία - Θεσσαλονίκη σε Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Καραμανλή Κωνσταντίνου 140, Θεσσαλονίκη, 54248, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310300128